poke milkweed, Apocynaceae, Asclepias exaltata
10/12/18