foamflower, Saxifragaceae, Tiarella cordifolia
4/28/20